Op het gebruik van deze website (https://www.houwinginstallatietechniek.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Informatie

Houwing Installatie Techniek streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Houwing Installatie Techniek niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Houwing Installatie Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van de informatie via de website of via a-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Houwing Installatie Techniek en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Houwing Installatie Techniek garandeert niet dat e-mails die aan Houwing Installatie Techniek worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Houwing Installatie Techniek heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Houwing Installatie Techniek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Houwing Installatie Techniek zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Houwing Installatie Techniek daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.